Hodson en Paden - Logopedisten de Taalbrug SO en VSO

Training door OinO-Advies

In deze cursus leert u de opzet en uitvoering van logopedische behandeling bij jonge kinderen met fonologische stoornissen of een fonologische achterstand. De verstaanbaarheid van deze kinderen is matig tot slecht. De focus van deze cursusdag ligt op het jonge kind met een talige leeftijd van 1;6 tot 4;6 jaar. Jonge kinderen bij wie de taalontwikkeling vertraagd op gang komt, lopen vaak ook achter in hun fonologische ontwikkeling: ook voor deze kinderen is gemodificeerde therapie volgens Hodson & Paden een passende behandelvorm. Lees hier verder


Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?