Filosoferen met kinderen

Training door Motiveerkracht

Kinderen ontwikkelen zich door middel van beweren, navragen en onderzoeken tot personen met een goed denk- en oordeelsvermogen. Met deze eigenschappen passen zij in de democratische samenleving die floreert met burgers als redelijke individuen. De doelen bij het filosoferen met kinderen zijn velerlei. Zo leren de kinderen hun eigen denkvaardigheden ontwikkelen en zijn ze actief bezig met persoonlijke zingeving. Filosoferen stelt het kind in staat zinvol contact te maken met de wereld om zich heen. Oefening in denk- en dialoogvaardigheden kan men op allerlei kennis– en levensgebieden gebruiken. Bijvoorbeeld bij analyseren, verbanden leggen, het maken van logische onderscheidingen en deze gedachten helder onder woorden kunnen brengen. Zo is het filosoferen toepasbaar in elk traditioneel schoolvak.

Cursusinhoud De volgende onderdelen komen tijdens de cursus aan bod:
• voorbereiden van diverse activiteiten die aanleiding kunnen geven tot een filosofisch gesprek
• het herkennen van een filosofische vraag
• het zelf formuleren van filosofische vragen
• kinderen stimuleren tot creatief nadenken, onder- zoeken en beredeneren van gedachten
• kinderen stimuleren met elkaar in gesprek te gaan over bestaansvragen waar geen eenduidige antwoorden op zijn
• kinderen leren naar elkaar te luisteren en naar zichzelf (introspectief)
• kinderen plezier laten ervaren in het nadenken over open vraagstukken

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?