Bijscholingsmoment: Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld - dRg

Training door de Rolf groep

Als aandachtsfunctionaris vervul je een verantwoordelijke maar ook eenzame taak. Je staat je collega’s bij met woord en daad. Maar wie staat jou bij? In dit bijscholingsmoment fris je je kennis en vaardigheden op.

Inhoud:
- De nieuwste wijzigingen in de wet Meldcode
- Werken met het afwegingskader
- Casusbespreking: hoe vervul ik mijn taak? Gericht op het coachen van collega’s en/of op moeilijke casuïstiek. 

Doelgroep: aandachtsfunctionarissen onderwijs
Moeilijkheidsgraad: 2 ster
Duur: 1 dagdeel van 3 uur 


Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?